Od roku 2011 se ČAAPA zavazuje garantovat kvalitu a zaměření odborných knih a monografií z oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Součástí níže uvedených odkazů jsou bibliografické údaje těchto knih a metodických materiálů. Některé tituly také obsahují stručnou charakteristiku. Součástí seznamu jsou také publikace, které neobsahují logo ČAAPA, ale asociace tímto stvrzuje a garantuje jejich kvalitu. Tyto publikace vyšli od roku 2009, tedy od roku založení ČAAPA.
Pokud máte zájem zjistit jaké další knihy byly v oblasti aplikovaných pohybových aktivit vydány, navštivnte stránku http://apa.upol.cz/zdroje-a-publikace/literatura/knihy-a-skripta.

 

 

 

Otázky a odpovědi aplikované aplikované tělesné výchovy I. a II. 

Ješina, O., Kudláček, M., Tomoszek, M., Lehnertová, M., Ješinová, L., Chvojková, V., Šmíd, M., Fiedlerová, K., Kutheilová, L., Sekaninová, J., Štenclová, P., Vařeková, J., Vodáková, E., Vyhlídal, T. (2020). Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Ješina, O., Kudláček, M., Tomoszek, M., Lehnertová, M., Ješinová, L., Válek, J., Jarmar, A., Kacanu, E., Botková, K., Baloun, L., Funfálek, T., Pokorný, D., Sklenaříková, J., Fiedlerová, K., Vařeková, J. (2020). Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Tato kniha cílí zejména na pedagogické pracovníky napříč celým spektrem peda- gogických profesí, včetně těch, kteří se na pedagogickou dráhu teprve připravují. Nepředpokládám, že vydáním této knihy získá autorský tým „akademické ostruhy a tzv. rivovské body“, o to více by se však svou formou a sdělením měla přibližovat těm, kterým je určena, tedy lidem! Na samém začátku považujeme za důležité odpovědět na nejdůležitější otázku PROČ… Pevně věříme, že nejvíce budou myšlenky i jednotlivá témata rezonovat speciálním pedagogům, podobně jako dalším poradenským pracovníkům. Inspirovat (nebo alespoň donutit přemýšlet) by předkládaná kniha měla učitele, jejichž úkolem je řídit pohybové programy na různých typech a stupních škol. 

 

 

Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy

Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů

Daďová, Klára; Cahlíková, Marie; Šírerová, Karina; Nejdlová, Eliška; Nováková, Eva; a kolektiv. Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy. Praha, UK FTVS. 2020.

kapitoly z praxeK dispozici zdarma na odkazu: Kapitoly_z_praxe_ATV_MIP_2020.pdf (cuni.cz)

Anotace:

Materiál je jakýmsi terénním deníkem, do kterého si pravidelně zapisovali konzultanti APA, pracující v rámci tříletého projektu Pohyb pro inkluzi (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664) každý nápad na otevřenější hodiny tělesné výchovy. Pro každou hodinu tělesné výchovy, kterou na spolupracujících základních školách navštívili, vybírali činnosti a připravovali je tak, aby se mohli zapojit všichni žáci, kteří mají zájem. Inspirovali se nespočtem kvalitních pedagogických pracovníků, kteří dělají svou práci srdcem. Tento materiál není kuchařkou, kdy předpřipravený recept aplikujete a výsledek bude vždy grandiózní. Není ani metodickým materiálem říkajícím: takto čiňte a budete mít na hodině šťastné žáky. Publikace by pro Vás měla být spíše inspirací, jak do hodin dostat trochu více prostoru pro každého a zároveň pro všechny.

 

Nebojte se žáka se SVP

Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů

Daďová, Klára; Vařeková, Jitka; Mahrová, Andrea; a kol. Nebojte se žáka se SVP. Praha, UK FTVS. 2020.

nebojte se zakaK dispozici zdarma na odkazu: https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/images/soubory/Nebojte_se_zaka_se_SVP_v_TV_MIP_2020.pdf

Anotace:

Publikace vznikla v rámci tříletého projektu Podpora společného vzdělávání v oblasti školní tělesné výchovy a pohybově orientovaných programů (Pohyb pro inkluzi, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664). Čtenáři v ní najdou nejprve příspěvky, které se zabývají obecnou teorií k inkluzi do TV. Druhá část je pak zaměřena na různé příklady onemocnění a poruch, které mohou pro oblast TV znamenat vznik speciálních vzdělávacích potřeb a jsou důvodem k tomu, aby učitel tyto potřeby vzal v potaz a formu či obsah výuky potřebám žáka uzpůsobil. Výčet zdravotních znevýhodnění, oslabení či postižení není jistě úplný. Typů diagnóz či poruch, se kterými se učitel může u žáků setkat, je totiž nevyčíslitelně – a v praxi je navíc každé dítě jiné, dokonce i když diagnóza je stejná. Cílem je tedy spíše otevřít téma k dalšímu přemýšlení, k diskusi a hledání. Ukázat, že navzdory různorodosti poruch platí obvykle stejné zásady: pohyb je pro rozvoj dětí klíčový a jde jen o to, respektovat určitá specifika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče - elportál

Skotáková, Alena, Šeráková, Hana, Válková, Hana, Maleňáková, Šárka, Valkounová, Eva.

IVCA skaceVolnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče, Elportál, Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2020 http://elportal.cz/publikace/IVCA-skace
K dispozici zdarma na odkazu: https://is.muni.cz/elportal/?id=1664161

Anotace:
Multimediílní publikace Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče klade důraz především na deskripci zkušeností z inkluzivních volnočasových pohybových aktivit na ZŠ. Obsahuje stručná teoretická východiska a dále se zaměřuje na pohybové kroužky, jejich obsah, konkrétní práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Učebnice je určena především pro studenty FSpS a PdF, ale je vhodná také pro širokou odbornou veřejnost – učitele, trenéry, vychovatele a v neposlední řadě také rodiče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioři tančí - elportál

Vaculíková, Pavlína, Skotáková, Alena, Grmela, Roman, Svobodová, Lenka, Pijáková, Michaela.

seniori tanciSenioři tančí, Elportál, Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2019 http://elportal.cz/publikace/seniori-tanci
K dispozici zdarma na odkazu: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/2019podzim/seniori_tanci/web/index.html

Anotace:
Výuková publikace Senioři tančí prezentuje tance jako vhodné pohybové aktivity pro udržování zvyšování úrovně funkční zdatnosti a kognitivních funkcí u osob seniorského věku. Obsahuje videodokumetnaci několika tanců, podrobný popis metodických a didaktických postupů využívaných při výuce tance. Publikace je určena především studentům předmětu FSpS: np/nk4333 - Pohybová aktivita seniorů, ale může sloužit jako inspirace všem, kteří se seniory pracují a chtějí obohatit své lekce o další aktivity. Učebnice je též dostupná ve verzi pro mobilní zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou - kniha

SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR.

tanec senioriTanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.
K dispozici zdarma na FSpS MU: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná tělesná výchova – výukový materiál

Skotáková, Alena 

Aplikovaná tělesná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 49 s. ISBN 978-80-210-7350-0.

K dispozici zdarma na odkazu: https://www.fsps.muni.cz/impact/aplikovana-telesna-vychova/
Uživatel: visitor, Heslo: p1l0t

 

Pohybové aktivity v dětské onkologii

Vyhlídal, T., Ješina, O., et al. (2014). Pohybové aktivity v dětské onkologii. Praha: powerprint s.r.o.

 

Kniha je první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii. S ohledem na fakt, že se jedná o výstup společného Česko-Slovenského projektu Krtek v síti, představujeme pro případné slovenské čtenáře i specifika této oblasti u našich východních sousedů. Tato publikace je určena nejen pro lékařské a zdravotnické pracovníky, ale i pro pracovníky v oblasti školství a volného času, rodiče, studenty. V současné době i přes vyšší výskyt dětských nádorů v České republice, lze konstatovat, že došlo k prudkému nárůstu vyléčených dětí. Specifika léčby a především multidisciplinární pojetí oboru nás nutí zamyslet se, zjistit a dále rozvíjet pohybové aktivity nejen jako prostředek prevence nádorových onemocnění, ale i jako součást léčby. Klíčovou roli hrají také v oblasti volnočasových aktivit realizovaných po jejím ukončení. Pohybová aktivita je přirozenou součástí našeho života. Nejinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním, které prošly (nebo prochází) dlouhodobou hospitalizací. Má významný vliv nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na stránku psychickou a sociální.
Předkládaná publikace seznamuje s problematikou dětské onkologie a zabývá se především využitelnosti pohybových aktivit v tomto prostředí. Kromě teoretických poznatků a studií zahrnuje také praktické příklady vhodných pohybových aktivit, které lze využít jak během hospitalizace, tak po jejím ukončení.
Uvědomění si významu pohybových aktivit ve svojí celistvosti nám dává šanci posunout řešení této problematiky o krok dále.

Kategorie: Odborné publikace

 


Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově

Bartoňová, R., Ješina, O., et al. (2012). Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. Olomouc: UP v Olomouci.

 

Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchověO individuálních vzdělávacích plánech (IVP) se v současné době můžete dozvědět z řady publikací. Žádná z nich však nenabízí návod na řešení školní tělesné výchovy. Postavení tělesné výchovy je svým zaměřením, specifiky v organizaci, bezprostředním dopadem na zdraví a kvalitu života bezesporu unikátní. S poptávkou ze strany speciálních pedagogů i učitelů a dalších pedagogů po návodu, jak doplnit stávající individuální vzdělávací plány o integrovanou TV se setkáváme již více než 7 let (od platnosti zákona 561/2004).

Kniha Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově nabízí na cca 50-ti stranách teoretický úvod, podklady pro spolupráci se zainteresovanými osobami, pohled na IVP v zahraničí i u nás. Na dalších více než 100 stranách pak autoři nabízejí konkrétní návody, jak IVP pro TV sestavit. Za obrovsky hodnotné považujeme příklady úspěšně realizovaných IVP, formuláře pro tvorbu IVP, diagnostiku, ale i podklady pro hodnotící lékaře (vše i na přiloženém DVD). Kniha vychází z autentických českých podmínek, je výsledkem několikaleté práce a její přínos již ohodnotili první pedagogové, kteří na základě této knihy spoluvytvořili a v současné době již realizují IVP na svých školách.

Publikace je určena pro pedagogy speciálně pedagogických center, učitele školní TV i vysokoškolské studenty. Kniha byla vydána s podporou projektu Centra podpory integrace spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR s garancí České asociace aplikovaných pohybových aktivit a European Federation of Adapted Physical Activity.

Klíčová slova: žáci se zdravotním postižením, integrace, aplikovaná tělesná výchova, aplikované pohybové aktivity

 


Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času

Ješina, O., Hamřík, Z., et al. (2011). Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Olomouc: UP v Olomouci.

 

Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného časuJedná se o knihu, která je výstupem aktivit Centra APA (Katedra APA), která vyšla i s přispěním autorů dalších pracovišť (zejména Katedry rekreologie). Hlavní autoři Ondřej Ješina a Zdeněk Hamřík ve spolupráci s relativně širokým autorským týmem vytvořili 150-ti stránkovou publikaci zaměřenou na oblast volnočasových aplikovaných pohybových aktivit spojující výzkumná šetření, odborné teoretické aplikace i praktické návody. Je také představením práce relativně velkého množstvím organizací pracujících v kontextu APA, včetně jejich kontaktních údajů. Tato kniha doplňuje předešlou publikaci Aplikovaná tělesná výchova (Ješina, Kudláček et al., 2011), která se věnovala především školní tělesné výchově.

Publikace je určena odborné veřejnost, studentům APA, ATV, rekreologie, pedagogům volného času, případně dalších studijních oborů stejně jako pracovníkům v oblasti asistenčních služeb a volného času osob se speciálními potřebami s orientací na pohybové aktivity. Kniha byla vydána s podporou projektu Centra podpory integrace spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR s garancí České asociace aplikovaných pohybových aktivit a European Federation of Adapted Physical Activity.

Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením, rekreace, metodika vedení akcí, APA

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením

Bláha, L. (2011). Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postiženímPublikace usiluje o specifikování způsobů uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Je členěna na teoretická východiska a dílčí studie, které se orientují na problematiku chůze osob se zrakovým postižením a jsou dále konkretizovány prostřednictvím šetření s pedometry. Zřejmé problémy s možnostmi účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech jsou řešeny v další dílčí studii, kapitola poskytuje i jisté podněty pro oblast komunální politiky a vzdělávání. V poslední dílčí studii jsou uveřejněny případové studie, které poskytují rovněž náměty pro účast na pohybových programech dalšími zájemci. Publikace se obecně orientuje na otázky kultivace pohybových dovedností a místo pohybových aktivit ve zdravém životním stylu. Vymezujeme také vnímané problémy účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech. Na základě generalizace výsledků realizovaných šetření a empirických faktů jsme usilovali o zdůraznění potřeby zlepšeného uplatňování pohybových aktivit ve zdravém životním stylu osob se zrakovým postižením.

Klíčová slova: pohybové aktivity, chůze, zrakové postižení, pedometry, IPAQ, hry, dovednosti, orientace

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pohybové aktivity a zrakové postižení. Problémy a možnosti

Bláha, L. (2010). Pohybové aktivity a zrakové postižení. Problémy a možnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Pohybové aktivity a zrakové postižení. Problémy a možnostiSnahou publikace je přispět k specifikaci uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Zabývá se kultivací pohybových dovedností, analyzuje problémy s vykonáváním pohybových aktivit a nastoluje otázky, které souvisí s místem pohybu ve zdravém životním stylu. Prezentací vybraných dat z uskutečněných šetření konstatujeme ve srovnání s běžnou populací odlišnosti ve způsobu uplatňování pohybových aktivit. Vymezujeme také vnímané problémy účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech. Vyústění práce směřuje k hledání cest pro akceptování pohybových aktivit jako prostředku k udržení zdraví a kvality života osob se zrakovým postižením.

Klíčová slova: pohybové aktivity, osoby se zrakovým postižením, chůze, hry, testy, IPAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ješina, O., & Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.

Kniha představuje komplexní pohled na aplikovanou tělesnou výchovu (ATV) jako součást školní tělesné výchovy s účastí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v integrovaném i segregovaném prostředí. V první části se kniha kromě terminologického vymezení a úvahami nad aktuálním stavem školní tělesné výchovy zabývá teoretická východisky ATV, legislativními normami ve vztahu k ATV, postupy při plánování, diagnostice a realizaci aplikovaných pohybových aktivit v ATV. Druhá část knihy je kategoriálně rozdělena na ATV žáků s tělesným postižením, zrakovým postižením, mentálním postižením, autismem, sluchovým postižením, hluchoslepotou, dále se zabývá multikulturním vzděláváním a žáky se sociálním znevýhodněním. Kniha je první komplexní publikací v oblasti ATV, která přehledně informuje o dané problematice. Předpokládáme, že na jejím základě budou vycházet i další publikace a brzy se dočkáme i 2. rozšířeného vydání.

 

Tanec pro studenty se zrakovým postižením - elportál

Nejedlá, Lenka, Skotáková, Alena

tanec studentiTanec pro studenty se zrakovým postižením, Elportál, Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009
K dispozici zdarma na odkazu: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/dance_h/web/index.html

Anotace:
Publikace Tanec pro studenty se zrakovým postižením je zaměřena na didaktiku a metodiku vybraných tanců se zaměřením na výuku studentů se zrakovým postižením. Určena je nejen pedagogům, ale také všem studentům speciální pedagogiky nebo široké veřejnosti. Učebnice také slouží jako pomůcka při opakování tanců frekventantům tanečního kurzu či jako inspirační materiál a to díky velkému množství doprovodných videí a dalších materiálů. Učebnice nenahrazuje fyzickou výuku. Pomůcka je využívána v předmětu FSpS:p942 Tělesná výchova - Tanec pro studenty se zrakovým postižením (podzim 2009)

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka