Inkluzivní TV, podobně jako v obecném významu aplikovaná TV, je jednou s průsečíků činnosti členů České asociace aplikovaných pohybových aktivit. Je nedílnou součástí práce speciálně-poradenských pracovníků pro TV "konzultantů APA", podobně jako hlavním směrem vysokoškolských programů zaměřených na aplikovanou tělesnou výchovu, aplikované pohybové aktivity nebo učitelství TV pro "běžné" školy v kombinaci se speciání pedagogů. 

 

Příklady dobré praxe

 

Příklady IVP a plánů pedagogické podpory

 

Legislativní opora pro inkluzivní TV

 

Programy pro pozitivní formování sociálního klimatu ve třídě při společném vzdělávání

 

Pomůcky pro inkluzivní TV

 

Diagnostika v inkluzivní TV

 

Potenciální kontraindikace pro účast žáků se SVP v inkluzivní TV

 

 

 

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka