Odborný seminář Integrace jiná cesta je společnou aktivitou Katedry aplikovaných pohybových aktivit a České asociace aplikovaných pohybových aktivit, který vznikl z důvodů vytvoření platformy pro sdílení jednotlivých témat na odborně praktické úrovni.

Snahou aplikovaných pohybových aktivit (APA) jako disciplíny vědního oboru kinantropologie bylo vždy propojení s praxí a to právě tento seminář umožňuje. Dosavadní historie těchto seminářů a jejich zaměření (včetně garantů):

Integrace jiná cesta I (2007) – místo konání Olomouc, zaměření na integraci žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Garanti této akce – Martin Kudláček a Iva Machová.

Integrace jiná cesta II (2008) - místo konání Olomouc, zaměření na integraci žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Garanti této akce – Martin Kudláček a Tomáš Vyskočil.

Integrace jiná cesta III (2010) - místo konání Olomouc, zaměření na APA osob s tělesným a zrakovým postižením. Garantem této akce – Alena Vyskočilová.

Integrace jiná cesta IV (2010), sborník vydán v roce 2011 – místo konání Šubířov (Konice), zaměření na podporu budování sítí v APA. Garanti této akce – Ondřej Ješina, Alena Vyskočilová.

Integrace jiná cesta V (2011), nebyl vydán sborník, ale pouze newsletter – místo konání Olomouc, zaměření na volnočasové aktivity v APA. Garantem akce – Radka Bartoňová.

Integrace jiná cesta VI (2011) – místo konání Velké Losiny, zaměření na wellness a fitness osob se zdravotním postižením. Garanti této akce: Ondřej Ješina, Alena Vyskočilová.

Integrace jiná cesta VII (2012) - místo konání Rožnov pod Radhoštěm, zaměření na význam APA v komplexní rehabilitaci. Garanti této akce: Ondřej Ješina, Milada Truksová.

Integrace jiná cesta VIII (2016) - místo konání Brno, zaměření na outdoor v APA. Garanti této akce: Ondřej Ješina, Tomáš Vyhlídal.

Integrace jiná cesta - bez označení (leden 2018) - místo konání Olomouc, setkání pracovní skupiny, která se vytvořila podklady pro kompetenční rámec profesí a pozicí v APA. Garant této akce: Ondřej Ješina.

Integrace jiná cesta IX (květen 2018) - místo konání Olomouc, teoreticky orientované příspěvky v rámci workshopu zaměřeného na indoorové aktivity v APA. Garant této akce: Ondřej Ješina.

Integrace jiná cesta X (říjen 2018) - místo konání Hamr (okres Třeboň), zaměření na holistický přístu ke zdraví v APA. Garanti akce: Tomáš Vyhlídal, Kateřina Tesařová, Ondřej Ješina.

Integrace jiná cesta (bez označení) - misto konání Loučná nad Desnou, zaměření na zimní outdoorové aktivity v APA. Garantem akce: Ondřej Ješina.

Integrace jiná cesta XI (listopad 2019) - místo konání Velké Losiny, zaměření na psychomotorické aktivity v APA. Garanti akce: Ondřej Ješina, Markéta Hajduková, Tomáš Vyhlídal

Integrace jiná cesta XII (červen 2020) - místo konání Olomouc, zaměření na podpůrná opatření v inkluzívní TV. Garanti akce: Ondřej Ješia, Markéta Hajduková

   

Integrace jiná cesta - dostupné sborníky z těchto setkání

Kudláček, M., & Machová, I. (2008). Integrace – jiná cesta. Olomouc: UP v Olomouci.

Kudláček, M., & Vyskočil, T. (2008). Integrace – Jiná cesta II. Olomouc: UP v Olomouci.

Vyskočilová, A. (2010). Integrace – Jiná cesta III. Olomouc: UP v Olomouci.

Vyskočilová, A., & Ješina, O. (2011). Integrace – jiná cesta IV. Olomouc: UP v Olomouci.

Vyskočilová, A., & Ješina, O. (2011). Integrace – jiná cesta VI. Olomouc: UP v Olomouci.

Truksová, M., & Ješina, O. (2012). Integrace jiná cesta VII. Olomouc: UP v Olomouci.

 

 

 

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka