Výběr výzkumně zaměřených článků v databázi Web of Science realizovaných v ČR za posledních 5 let (postupně doplňujeme):

Ješina, O., Baloun, L., Kudláček, M., Doležalová, M., & Baďura, P. (2022). Relationship of Exclusion From Physical Education and Bullying in Students With Specific Developmental Disorder of Schalostic Skills. International Journal of Public Health, 67, 1-8. DOI: 10.3389/ijph.2022.1604161.

Kudláček, M., Baloun, L., & Ješina, O. (2020). The development and validation of revised inclusive physical education self-efficacy questionnaire for Czech physical education majors. International Journal of Inclusive Education, published online. DOI: 10.1080/13603116.2018.1451562.

Martin, J., Jiskrová, M., Daďová, K., & Snapp, E. (2022). Sport engagement and life satisfaction in Czech parasport athletes. International Journal of Sport Psychology, 53(1), 36-50. doi:10.7352/IJSP.2022.53.036

Možná, T., & Válková, H. (2021). The process and logistics of testing motor competencies in children with autism spectrum disorder in the Czech contex. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(5), 1358-1358.

Kampasova, J., & Válková, H. (2021). Analysis of developmental trends in physical activity, BMI and muscles in children and adolescents with mild-to-moderate intellectual disability. Heliyon, 7(7), e07457.DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e07457. 

Válková, H. (2021). Healthy Community Special Olympics program in the Czech Republic. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities Volume34(5), 1308-1308.

Vernerová, A., Márová, I., & Chmelík, F. (2022). The Role of Volunteers in a Swimming Organization for Persons with Disabilities. Healthcare, 10(11), 2149. DOI: 10.3390/healthcare10112149.

Vodáková, E., Chatziioannou, D., Ješina, O., & Kudláček, M. (2022). The Effect of Halliwick Method on Aquatic Skills of Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 16250. DOI: 10.3390/ijerph192316250.

Vyhlídal, T., Dygrýn, J., Pelclová, J., & Chmelík, F. (2022). Movement Behaviours in Paediatric Cancer Survivors During Recovery and School Weeks. Frontiers in Oncology, 12, 971805. DOI: 10.3389/fonc.2022.971805. 

 

Diagnostika ve školní zdravotní a aplikované TV

Navzdory tomu, že se v odborných pedagogických kruzích nezpochybňuje význam vstupní diagnostiky ve výuce, podobně jako průběžné či výstupní diagnostiky (chcete-li evaluace), jsme při praktické poradenské činnosti na školách svědky její absence. To se týká i školní tělesné výchovy (TV). Vlastně je nesmírně zvláštní až paradoxní, že čím více se o pestrosti diagnostických nástrojů bavíme, tím více se praxe orientuje jen na některé tradiční diagnostické postupy, které nejsou primárně propojeny s výstupy rámcových ani školních vzdělávacích programů (ŠVP) a vzdělávacích postupů. Nejčastěji se jedná o měření absolutních výkonů a jejich komparaci na úrovni národní (tabulky, víceboje apod.) nebo na úrovni školní (tabulky či výkony jiných žáků z předešlých let). Dosažené výkony však většinou nekorespondují s výstupy deklarovanými ve ŠVP ani v rámcových vzdělávacích programech (RVP). Je pak velmi obtížné bez další kultivace profesně-odborného prostředí adekvátně reagovat a plánovat podporu pro efektivní pedagogické působení v inkluzivní TV. 

Viz níže doplňujeme a postupně aktualizujeme dokumenty a podklady pro inpiraci odborné veřejnosti i studentů relevantních oborů a vzdělávacích programů:

 

a) Ješina, O, Wittmannová, J., Mikeška, D., Vodáková, E., Baloun, L., Jarmar, A., Botková, K, Růžičková, A. (2022). Diagnostika a hodnocení v inkluzivní tělesné výchově – problém či výzva? Tělesná výchova a sport mládeže, 88(4), 35-43.

 

b) Další podněty s možností stáhnutí celé řady diagnostických nástrojů pro využití v inkluzivní TV - https://apa.upol.cz/diagnostiky-priklady#studium-atv-apa.

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka