Svět se přímo hemží různými oceněními, vyhlašováními a udíleními cen všeho druhu. V kontextu aplikovaných pohybových aktivit se nejčastěji setkáváme především s oceňováním sportovních výkonů pod patronací Českého paralympijského výboru. V tomto příspěvku Vás však chceme seznámit s unikátními cenami předávanými v rámci Karnevalu APA aneb Roztancujme bariéry. Tato akce je vyjímečnou příležitostí pro setkání přátel a organizací sympatizujících s myšlenkami aplikovaných pohybových aktivit. Na tomto každoročním setkáváním se již tradičně udílejí ceny pro osobnosti, které se výjimečným způsobem zasloužily o rozvoj APA. Některá ocenění již mají určitou tradici, u jiných je plánováno tradici teprve založit. Následující řádky nabízejí stručný přehled.

 

Cena Čápa (ČAAPA)

Je nejmladší pravidelně udělovanou cenou, která zažila premiéru v roce 2010. Tuto cenu založila a udílí národní organizace Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) významnému absolventovi oboru v oblasti APA (aplikovaných pohybových aktivit) nebo absolventovi jiného oboru, který se zasloužil svou činností o rozvoj oboru především na praktické úrovni.

Dosavadní ocenění

 • 2022 - Julie Wittmannová (Olomouc) - celoživotní přínos sportu osob s mentálním postižením
 • 2021 - Jiří Šindler (Ostrava) - propagace parahokeje na národní i mezinárodní úrovni
 • 2019 – Karel Vondráček (Zlín) – propagace outdoorových aktivit APA a dobrovolnictví v APA
 • 2018 – Lucie Ješinová (Lanškroun) – za rozvoj pozice konzultant APA
 • 2017 – Heřman Volf (Praha) – za aktivity spojené s propagací sportu a volnočasových pohybových aktivit v rámci organizace Cesta za snem
 • 2016 – Lenka Honzátková (Praha) – rozvoj a etablování sportovní terapie nad rámec aktivit Centra Paraple
 • 2015 – Jana Kuncová (Olomouc) – za symbiotické propojení profesí učitelských, fyzioterapeutických, trenérských i terapeutických
 • 2014 – Jiří Pokuta (Praha) – rozvoj sportu a zdravého životního stylu v rámci aktivit Centra Paraple
 • 2013 – Alice Tejkalová–Němcová (Praha) – rozvoj a mediální propagace sportu osob se zdravotním postižením
 • 2012 – Renata Staňková (Ostrava) – rozvoj sportu (florbal) a tělesné výchovy osob se zdravotním postižením
 • 2011 – Alexandr Gebauer (Ostrava) – dobrovolnická činnost a práce v oblasti APA
 • 2010 – Iva Machová (Olomouc) – rozvoj atletiky osob se zdravotním postižením

APAnger roku (dříve APAč roku)

Tato cena se dočkala v roce 2009 premiéry. Zakladatelem této ceny je Martin Kudláček a uděluje ji komise odborníků z katedry APA (FTK UP v Olomouci) aktuálnímu studentovi, který se výjimečným způsobem postaral o rozvoj určité oblasti APA, přičemž byl schopen plnit i své studijní povinnosti. V budoucnu by bylo vhodné, aby byla cena rozšířena i o studenty FTVS UK relevantních oborů a vysokoškolských programů. Cena také zvažuje své přejmenování na "APÁk roku / APAnger roku". 

Dosavadní ocenění:

 • 2022 - Ivana Wengrýnová, Viktória Dubecká
 • 2021 - Gabriela Adámková
 • 2019 – Michaela Veličková
 • 2018 – Veronika Chvojková
 • 2017 – Marek Zaoral (dále nominovaní Bob Vaněk, Michal Šmíd)
 • 2016 – Robert Mazouch (dále nominování Iveta Dubská, Michal Šmíd)
 • 2015 – Radim Antel (dále nominováni Robert Mazouch, Marek Zaoral)
 • 2014 – Marie Kaletová (dále nominováni Daniel Mikeška, Jan Konvička)
 • 2013 – Tereza Vaščáková a Miroslava Spurná (dále nominovaní Martin Kučera, Veronika Grygarová)
 • 2012 – Petr Musálek (dále nominovaní Miroslava Spurná, Radim Antel)
 • 2011 – Zdeněk Kroupa (dále nominovaní František Kocourek, Aleš Novák, Filip Válek)
 • 2010 – Radka Bartoňová (dále nominovaní Martin Kučera, Martin Lajza)
 • 2009 – Tomáš Vyhlídal

Karnevalová síň slávy / Síň slávy APA

Jedná se o nejstarší a v jistém slova smyslu nejvýznamnější ocenění práce výjimečné osobnosti z různých oblastí APA. Tato cena byla založena v roce 2008 tehdy ještě studentem Josefem Fraňkem. Tuto cenu uděluje organizační tým Karnevalu APA.

Dosavadní uvedení:

 • 2022 - Jiří Nemeček (Vrchlabí)
 • 2021 - Martin Kudláček (Olomouc - Týneček)
 • 2019 – Vlasta Syslová (Praha) – rozvoj zdravotní tělesné výchovy
 • 2018 – Ladislav Bláha (Ústí nad Labem) – rozvoj APA na akademické úrovni
 • 2017 – Roman Herink (Zlín) – rozvoj APA a celoživotní boj s bariérami na všech frontách
 • 2016 – Běla Hátlová (Ústí nad Labem) – rozvoj APA u osob s chronickým duševním onemocněním a rozvoj psychomotorické terapie
 • 2015 – cena neudělena
 • 2014 – Vojmír Srdečný (Praha) – celoživotní působení v oblasti rehabilitace s využitím APA, zdravotní tělesné výchovy
 • 2013 – Marie Blahutková (Brno) – rozvoj oblasti psychomotoriky, psychomotorických her a celková podpora APA
 • 2012 – Zbyněk Janečka (Olomouc) – rozvoj APA se zaměřením na APA osob se zrakovým postižením
 • 2011 – Jaroslav Potměšil (Praha) – rozvoj APA v ČR především v českých regionech
 • 2010 – cenu udělena, ale zpětně odebrána
 • 2009 – Vojta Vašíček (Brno) – sport a volný čas v APA
 • 2008 – Hana Válková (Olomouc) – komplexní rozvoj APA v ČR a mezinárodní přínos v APA

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka