Odborné semináře jsou jednou z mála možných platforem pro vzájemné sdílení informací, novinek, trendů a vizí v konkrétních oblastech. Aplikované pohybové aktivity patří mezi kinantropologická a speciálně pedagogická odvětví, jímž ne vždy bývá věnována ta nejdůležitější pozornost. To vyvolalo potřebu vytvořit si samostatné platformy v podobě seminářů. V současné době jsou aktivní dva hlavní směry, u nichž se slibujeme postupné provazování a nabízí se i společná sdílení. Těmito směry je inkluzivní pojetí aplikované tělesné výchovy či možné lépe aplikovaných pohybových aktivit a druhým klíčovým tématem je zdravotní tělesná výchova a zdravotní efekt aplikovaných pohybových aktivit.  

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka