V roce 2020 byla vytvořena Zájmová skupina (tzv. Focus group) pro rozvoj oblasti zdravotní TV. Již od svého počátku je vedoucím této iniciativy FTVS UK v Praze, konkrétně Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství. Na těchto stránkách budeme postupně doplňovat klíčová sdělení, vize a dokumenty relevantní právě pro tuto oblast TV z dlouhodobou tradicí a ještě hlubší historií. 

 

Odborná rada pracovní skupiny ZTV při ČAAPA

Vymezení odborné rady pracovní skupiny:

 1. Odborná rada je složená z profesionálů ve vztahu k danému tématu s dlouhodobou zkušeností, odborností, publikační i pedagogickou činností.
 2. Členové odborné rady zastupují různé akademické i jiné organizace napříč Českou republikou. 
 3. Členové odborné rady vyjádřili souhlas s působením v odborné radě. 
 4. Členové odborné rady mohou, ale nemusí být současně členy ČAAPA. 

Cíle odborné rady pracovní skupiny:

 1. Odborná rada je kolegium odborníků, kteří věří ve smysluplnost oboru ZTV, názorově a odborně jej reprezentují, podílejí se na jeho rozvoji a v případě potřeby jsou připraveni k odborné diskuzi či expertnímu vyjádření.

Seznam je abecední:

 1. Petra Dobešová, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
 2. Iva Dostálová, Ph.D., katedra aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. Roman Grmela, Ph.D., Oddělení podpory zdraví, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita Brno
 4. PhDr. Blanka Hošková, CSc., katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha
 5. Zbyněk Janečka, Ph.D., katedra aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc
 6. Hana Janošková, Ph.D, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno
 7. Markéta Křivánková, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha
 8. Věra Knappová, Ph.D., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň
 9. PhDr. Renata Malátová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu
 10. Alena Skotáková, Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno
 11. PhDr. Pavel Strnad, CSc., katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha
 12. Hana Šeráková, Ph.D., Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno
 13. Jitka Vařeková, Ph.D., katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha,  
 14. Lenka Vojtíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
 15. Julie Wittmannová, Ph.D., katedra aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc

Pracovní skupina ZTV

Dne 11. 2. 2021 byla zahájena činnost  pracovní skupiny zaměřené na zdravotní tělesnou výchovu (ZTV). Pracovní skupina vznikla  při České asociaci aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA), která spolupracuje s Českou společností učitelů TV. 

Schůzky se zúčastnili pedagogové se zaměřením na ZTV z většiny sportovních fakult v republice. Zdravotní tělesná výchova (ZTV) jakožto školní předmět má v naší zemi více jak 70ti letou tradici. V kontextu pohybových programů pro zdraví u dětí i dospělých je pak historie ZTV u nás ještě delší.  Navzdory tomu, že její potřebnost v současné době výrazně stoupá (vlivem celkového poklesu pohybových aktivit, nárůstu žádostí o uvolnění z TV), její využívání na základních školách klesá. Systémová změna tohoto trendu je možná pouze při vzájemné odborné multidisciplinární komunikaci: VŠ učitelů, společností tělovýchovných i praktických lékařů, tvůrců legislativních norem a opatření, učitelské veřejnosti. Závěry pak musí být jasným způsobem medializovány směrem ke školám, k lékařům, poradenským zařízením i k veřejnosti.

Pracovní skupina nabízí efektivnější diskuzi k aktuálním tématům a větší potenciál ke změnám, podporu odborného setkávání s cílem akademické i pedagogické spolupráce.

Věříme, že toto setkání je první vlaštovkou ve vzájemné odborné spolupráci, která bude moci brzy vyústit i v osobní setkání. Nově ustanovená pracovní skupina je otevřena zájemcům o ZTV jak z oblasti akademické, tak i ze škol, poradenských zařízení i tělovýchovných organizací. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Mgr. Markétu Křivánkovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka