Teambuildingové akce pro třídy žáků v inkluzi

Daďová, Klára; Štufková, Markéta; Cahlíková, Marie; Šírerová, Karina;, Pavlová, Ilona a Brtník, Tomáš. Teambuildingové akce pro třídy žáků v inkluzi. Praha, UK FTVS. 2020

teambuilding akceK dispozici zdarma na odkazu: Metodika_teambuilding_MIP_2020.pdf (cuni.cz)

Anotace:

Materiál vznikl v rámci projektu Pohyb pro inkluzi (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664), v němž jsme se mimo jiné snažili zlepšit třídní klima a týmovou kohezi v třídách, kde se spolu vzdělávaly děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti bez nich. Na základě praktické realizace více než 20 teambuildingů vznikla tato brožura, která může být inspirací pro pedagogy, kteří plánují zlepšit třídní klima a nebojí se zorganizovat akci tohoto typu například v rámci adaptačních pobytů.

 

 

 

 

 

 

Metodické listy vybraných aplikovaných pohybových aktivit

Ješina, O. (ed.). (2020). Metodické listy vybraných aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Identifikace témat a autorský tým

Atletika v APA

Bezbariérovost prostředí v APA

Cyklistika v APA

Drobné, pohybové a úpolové hry v APA

Gymnastika pro všechny

Lezení a lanové aktivity v APA

Lyžování a zimní APA

Plavání pro všechny

Pobytové akce, školy v přírodě, tábornická činnost

Psychomotorické hry

Sportovní hry v APA

Turistika a školní výlety v APA

 

Metodika práce asistenta pedagoga: Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchova

Ješina, O., Kudláček, M., & Bartoňová, R. (2015).  Metodika práce asistenta pedagoga: Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchova. Olomouc: UP v Olomouci. 

 

DVD a CD

Ješina, O. (2011). Sportovní a soutěživé hry pro školní tělesnou výchovu s žákem s tělesným postižením. Olomouc: UP v Olomouci.

Vyhlídal, T, & Janečka, Z. (2013). Už to také dokažu!. Olomouc: UP v Olomouci.

Vyhlídal, T., Janečka, Z., et al. (2012). Vstupte prosím eneb společně v pohybu. Olomouc: UP v Olomouci. 

 

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka