Zatím zřejmě nejdůležitějšími událostmi konanými v kontextu aplikovaných pohybových aktivit na území ČR byla konference EUCAPA 2006, která znovu nastartovala fungování Evropské federace aplikovaných pohybových aktivit, a především 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit v roce 2011. Tato konference z celonárodním dopadem završila symbolicky „dětská léta APA“ a oslavila prvních 20 let fungování (včetně několikaměsíčního období „gravidity“) aplikovaných pohybových aktivit jako akademické discipliny. Tato konference podobně jako seriál seminářů Integrace jiná cesta probíhá ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit. Semináře s numerickým označením mají charakter minikonference s teoretickými i praktickými příspěvky. Bez numerického označení se pak jedná o pracovní setkání s převládajícím charakterem workshopu a kulatého stolu.

 

V. národní konference (viz www.ckapa.upol.cz) - plánovaná na 17. - 19. 5. 2023

Program konference bude postupně upřesněn, ale již nyní se můžete s plánovanou konferencí seznámi a v případě Vašeho zájmu se i zaregistrovat. Budeme se těšit na Vaši účast. 

  

IV. národní konference - 18. - 19. 5. 2017

Již v pořádí IV. česká národní konference APA se konala v termínu 17. - 19. 5. 2017. Pro více informací navštivte webové stránky konference - https://www.pohybazdravi.upol.cz/cz/. Poetické motto dalšího setkání je „Láska kvete v každém věku (a to i k pohybu a sportu)“. Základními tématy jsou: intervence v různých věkových obdobích, teorie přechodu – transition a úloha APA v systémech gender studies a disability studies. Stejně jako na předešlých setkáních na vás čeká program kombinující kvantitativní i kvalitativní přístupy, teorii a praxi, výzkumné i rozvojové příspěvky.

 

III. národní konference - 27. - 29. 11. 2014

Ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie a partnerem projektu Krtek v síti Institutem mládeže Žilinského kraje uspořádala Fakulta tělesné kultury pořádat v pořadí již třetí národní konferenci. Tentokrát se konferenčním útočištěm stal Lednicko-Valtický areál. Příspěvky slovem byly prezentovány pozvanými řečníky. Ostatní zájemci o aktivní příspěvek měli možnost prezentace posterem. Samozřejmě byla možná i pasivní účast. Zástupci ČAAPA měli účast zajištěnou jako přednostní. Akce se zúčasnilo více než 150 účasntníků s takřka 70 přispěvovateli. Svým rozsahem se jednalo o prozatím největší tématickou konferenci zaměřenou na APA v ČR v dosavadní historii.

 

II. národní konference - 2013

Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU v Brně proběhla II. tentokrát už i mezinárodní konferenci APA, která se konala ve dnech 23. - 24. 5. 2013. Více informací, realizovaný program atd. najdete na http://www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity/cz/konference-apa-2013/ .

 

I. národní konference - 2011

Česká národní konference v aplikovaných pohybových aktivitách (APA) je konána zpravidla jednou za dva roky jako možnost setkávání se odborníků v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. V celé své šíři jsou zde aplikované pohybové aktivity představovány širokému plénu a nabízí možnost sdílení informací a zkušeností. Více informací o první konferenci, která se konala v roce 2011 najdete na www.konferenceapa.upol.cz. Sborník ze semináře je dostupný na www.apa.upol.cz.

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit - 2006

Hlavní setkání Evropské federace aplikovaných pohybových aktivit zavítalo v roce 2006 do České republiky. Konference pomohla nastartovat novou éru fungování této sdružující organizace. Kromě jiného ustálila tato konference dvouletý cyklus konferencí, které jsou na webových stránkách prezentovány pod zkratkou EUCAPA. Kromě jiného bylo od roku 2006 přesunuto sídlo Evropské federace APA (EUFAPA) z Belgie do ČR.

 

Konference pořádáné FTVS Praha

 

III. Konference APA Evolution na FTVS UK v Praze

Cílem konference je umožnění oborového setkání napříč republikou i organizacemi, které působí v oblasti APA. Chceme se ohlédnout do historie, zaměřit se na současnost a inspirovat se navzájem pro budoucnost. Účast na konferenci přislíbili vzácní hosté ze zahraničí (dr. Jeffrey Martin, dr. Jim Parry), dále kolegové z různých fakult a univerzit (UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc, MUNI Brno, PedF Univerzity Hradec Králové, Palestra Praha), organizací zapojených do sportu zdravotně postižených ve funkci rehabilitační i volnočasové (Centrum Paraple, SKV Praha, Cesta za snem a další), zástupci škol i sportovních svazů.

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2318.html

 

II. Konference APA through the lifespan na FTVS UK v Praze

Podobné motto jako národní konference několik měsíců před touto akcí bylo spojeno s různými věkovými skupinami. Jednalo se o doplnění některých konkrétních témat, která nezazněla na národní konferenci v Olomouci a předznamenala další budoucí spolupráci FTVS (Praha) a FTK (Olomouc) na pořádání obdobných setkání. Kromě jiného místo vzniku plánů pro následující spojenou konferenci, která bude následovat nejpozději dva roky po této konferenci.

 

I. Konference APA na FTVS UK v Praze

Pilotní ročník konferenčního setkání na půdě FTVS v Praze představil teoretická témata i příklady dobré praxe. Umožnil setkání organizací a jednotlivců více napojených na pražšké prostředí a akademickou půdu FTVS.

 

Historie dalších setkávání

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit (EUCAPA) – 2016 v Olomouci /FTK UP v Olomouci/

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit (EUCAPA) – 2006 v Olomouci /FTK UP v Olomouci/

Sekce při konferenci věnované sportu osob se zdravotním postižení – 1997 v Praze /FTVS UK Praha/

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka