Zápis z členské schůze ČAAPA dne 13. 11. 2020

Forma: On-line

Adresa pro přihlášení na google meet: meet.google.com/mes-vngy-nor

Místo vysílání: Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci (přesné místo bude určeno dle počtu očekávaných účastníků; zřejmě NC 223, případně NC518), Třída míru 117, Olomouc.

Počet přihlášených účastníků: 36

Navržený program:

1. Shrnutí aktivit ČAAPA, členů ČAAPA a systémových úspěchů/neúspěchů v APA za poslední období. (Ješina) - pozn.: Jelikož poslední členská schůze v roce 2018 proběhla s minimální účastí a formou diskuse (z toho důvodu nebyl zpracován ani zápis), bylo by vhodné shrnout aktivity od roku 2016).

2. Prostor pro doplnění za další účastníky členské schůze – prof. Kudláček (mezinárodní otázky), prof. Válková (ČHSO, výzkumná síť u APA MP apod.), dr. Wittmannová (stav časopisu APA v teorii a praxi), dr. Daďová (zhodnocení projektu na FTVS), dr. Vařeková (zapojení APA v TVSM), případně kdokoliv další.

3. Shrnutí ekonomického stavu ČAAPA. (Kacanu)

4. Vyjádření Revizní komise. (Skotáková, Čichoň, Wittmannová)

5. Diskuse nad vstoupení či vystoupení ČAAPA v rámci členství v jiné organizaci. Popřípadě následné hlasování o tomto vstoupení/vystoupení.

6. Představení kandidátů na pozice ve výkonném výboru a revizní komisi. (Ješina)

7. Plány kandidátů na posty ve výkonném výboru. (jednotlivý kandidáti)

8. Volba členů výkonného výboru. - pozn.: volí se 7 členů, kteří posléze určí předsedu, místopředsedy, tajemníka a hospodáře. Jednotlivý členové se mohou o tyto pozice ucházet již před volbou v rámci svých sdělení, avšak konečné přerozdělení pozic je na VV.

9. Volba členů revizní komise.

10. Volba dvou náhradníků pro VV, kteří nastoupí na místo případně odstoupivšího člena VV.

11. Poděkování zvolených zástupců.

12. Zhodnocení a shrnutí vizí a směrů pro příští období.

13. Různé.

a) Přítomní členové souhlasili s navrženým programem. Ten byl zaslán předem z e-mailové adresy spolku.

b) Představení jednotlivých částí proběhla prostřednictvím powerpointové prezentace (Ješina jako odstupující předseda).

c) Kudláček ve zkratce představil a shrnul poslední mezinárodní setkání – konference ISAPA a EUCAPA.

d) Ekonomicky je spolek od začátku svého působení v pozitivních číslech. Důvodem jsou minimální náklady, které jsou většinou řešeny z jiných zdrojů. Nejčastěji ze zdrojů FTK UP, které financují zejména náklady týkající se vydávání časopisu APA v teorii a praxi a to jak v papírové podobě, tak zavěšování na webových stránkách www.apa.upol.cz. Revizní komise neshledala žádné pochybení. Ješina krátce inicioval zvážení systému financování „zájmových skupin“ a uvedl, že v příštích 3 letech se počítá se spolufinancování nebo úplným financování časopisu APA v teorii a praxi ze zdrojů projektu Olomouckého kraje a FTK UP.

e) Jednomyslně byla po krátké diskusi odsouhlasena snaha o registraci v nově vzniklé České společnosti učitelů tělesné výchovy. Toto bude předneseno předsedou spolku u vedení ČSUTV. Prozatím není z veřejných informací zřejmé, zda je možná registrace i spolku. Pokud ano, pak ČAAPA se bude o toto členství ucházet.

f) Byli představeni kandidáti do výkonného výboru. Bylo odstupujícím předsedou (Ješina) vysvětleno, proč došlo k volební schůzi až nyní, dále bylo vysvětleno, proč došlo k přeložení a posléze ke zrušení konference APA. Ješina také inicioval změny na webové platformě www.caapa.cz, návrh budoucích úprava fakturace členských poplatků. Byl představen způsob volby, skrutátor Daniel Mikeška všem zaslal odkaz na elektronickou podobu volebního lístku. Postupně všichni přítomní odvolili.

O 7 míst ve výkonném výboru se ve volbě utkalo 12 členů ČAAPA s těmito výsledky.

Byli zvoleni noví členové výkonného výboru. Příští 4 roky bude VV ve složení (dle počtu hlasů, při stejném počtu dle abecedy). K rozdělení jednotlivých pozic ve VV dojde na nejbližší schůzce VV:

Ondřej Ješina

Martin Kudláček

Eva Kacanu

Tomáš Vyhlídal

Klára Daďová

Lenka Honzátková

Alena Skotáková

Náhradníci: Radka Číháková, Tomáš Vyskočil

g) Revizní komise byla schválena ve složení: Rostislav Čichoň, Julie Wittmannová, Ilona Pavlová

- 35 bylo pro

- 1 byl proti

h) Různé: V průběhu on-line volby proběhlo „různé“. Níže uvádíme témata, všechny odkazy a veškerou chatovou korespondenci, která proběhla.

projekt ivča - https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js20/IVCA_skace/web/index.html

Projekt ZAS https://www.specialolympics.cz/zdravy-atlet/projekt-healthy-community---zdrave-spolecenstvi--zas

Youtube kanál cvičení pro seniory z FSpS - http://www.senfsps.cz/

https://ukaz-koule.cz/

Paraple TV: https://www.youtube.com/channel/UCgUixQyJbi-rvb3FTqt1fPA/playlists

Oborové zájmové skupiny - takhle je má postavené Unie fyzioterapeutů. Je tam i manuál pro vznik skupiny (minimálně 10 členů, kteří sdílejí určité téma): http://www.unify-cr.cz/klinicke-zajmove-skupiny?sid=b02849c9a64f6086750600b2d21468be

https://vstvs.palestra.cz/ucastnici-mezinarodni-vedecke-konference-pohyb-a-prozitek-v-multioborovem-pojeti/

https://www.csutv.cz/o-nas/

Weby FTK a FTVS: https://apa.upol.cz/ https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/

Informace k projektu ZAS Speciálních olympiád:

https://www.specialolympics.cz/zdravy-atlet/projekt-healthy-community---zdrave-spolecenstvi--zas

Nabídka publikací v TVSM (lze publikovat tipy pro praxi, chodí do škol i sportovních organizací): http://web.ftvs.cuni.cz/tvsm/cim-se-odlisujeme-od-jinych-casopisu.html

YouTube kanály: https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCWD6AXP5VkA6rtsVuoEWKNQ/playlists (APA FTVS)

https://agenturasport.cz/parasport/

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/06/Strategick%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-parasportu-2.pdf

Jitka Vařeková

https://agenturasport.cz/parasport/

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/06/Strategick%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-parasportu-2.pdf

Jitka Vařeková

YouTube kanály: https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCWD6AXP5VkA6rtsVuoEWKNQ/playlists (APA FTVS)

Jitka Vařeková

Nabídka publikací v TVSM (lze publikovat tipy pro praxi, chodí do škol i sportovních organizací): http://web.ftvs.cuni.cz/tvsm/cim-se-odlisujeme-od-jinych-casopisu.html

Věra Knappová

Informace k projektu ZAS Speciálních olympiád:

https://www.specialolympics.cz/zdravy-atlet/projekt-healthy-community---zdrave-spolecenstvi--zas

Jitka Vařeková

Weby FTK a FTVS: https://apa.upol.cz/ https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/

Dan Kbk

Ja jako organizace nema sanci jinak zaplatit nez proti FA...

Alena Skotáková

můžeme poprosit Evu Kacanů o připomenutí těm co nezaplatili? Já osobně si nejsem jista zda jsem zaplatila

Jitka Vařeková

https://www.csutv.cz/o-nas/

Ladislav Bláha

Podle mého názoru by bylo vhodné zjistit nejdříve možnosti vstupu společnosti do společnosti... I z hlediska vykazování členské základny apod. Následně bych navrhl hlasování per rollam

Jitka Vařeková

Dotaz Bylo by možné, případně za jakých podmínek, považovat naše absolventy za sociální pracovníky? Mají státní zkoušky ze speciální pedagogiky. Odpověď: Absolventy výše uvedeného oboru, je možné považovat za sociální pracovníky, jestliže mají státní zkoušku ze speciální pedagogiky (v souladu s doporučeným postupem č. 2/2008). To však neplatí pro ty, kteří úspěšně dokončí studium v akademickém roce 2019/2020. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách totiž od 1. 7. 2008 ukládá žadateli o akredit

Pokud by měla FTVS UK zájem, aby byli absolventi uvedeného oboru oprávněni k výkonu povolání sociálního pracovníka, musela by Univerzita požádat při akreditačním řízení MPSV stanovisko a takové stanovisko by muselo být kladné. To lze získat při naplnění 12 základních tematických okruhů podle 24. části nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, ve znění pozdějších předpisů.

Markéta Švamberk Šauerová

https://vstvs.palestra.cz/ucastnici-mezinarodni-vedecke-konference-pohyb-a-prozitek-v-multioborovem-pojeti/

Jitka Vařeková

Oborové zájmové skupiny - takhle je má postavené Unie fyzioterapeutů. Je tam i manuál pro vznik skupiny (minimálně 10 členů, kteří sdílejí určité téma): http://www.unify-cr.cz/klinicke-zajmove-skupiny?sid=b02849c9a64f6086750600b2d21468be

Marek Mynář

Dobrý den, uznávání kompetencí pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka je velké téma a spoustu zaměstnavatelů jsou v tom velmi skeptičtí a to především při srovnávání s pracovníky, kteří vystudovali obor sociální práce a jim podobným. Nicméně po složitém dokazování mi Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jitka Vařeková

Paraple TV: https://www.youtube.com/channel/UCgUixQyJbi-rvb3FTqt1fPA/playlists

Jitka Vařeková

https://ukaz-koule.cz/

Ondřej JEŠINA

https://apa.upol.cz/knihy-a-skripta#studium-atv-apa

Alena Skotáková

Youtube kanál cvičení pro seniory z FSpS - http://www.senfsps.cz/

Milada Krejčí

Projekt ZAS https://www.specialolympics.cz/zdravy-atlet/projekt-healthy-community---zdrave-spolecenstvi--zas

Alena Skotáková

projekt ivča - https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js20/IVCA_skace/web/index.html

Zápis zpracoval Daniel Mikeška dne 26. 11. 2020

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500