Termín: 22.-24. 11. 2019

Místo jednání: Velké Losiny

U příležitosti konání semináře Integrace jiná cesta – psychomotorika.

Přítomni fyzicky: Ondřej Ješina, Eva Kacanu, Radka Čiháková, Tomáš Vyskočil

Přítomni on-line nebo telefonicky: Martin Kudláček

1.           Zhodnocení konference v Praze.

- přítomní členové VV zhodnotili organizaci i kvalitu příspěvků na konferenci APA v Praze.

- pozitivně byla hodnocena organizace konference.

- bipolární diskuse pak byla vedena nad kvalitou některých příspěvků a bylo hodnoceny, že některé z nich byly žel vysoce účelově interpretovány.

2.           Vysvětlení, proč neproběhla Česká národní konference.

- Ješina vysvětlil, proč tým Centra APA nebyl schopen zorganizovat ČN konferenci APA. Důvodem bylo obrovské množství priorit, které bylo nutno řešit v rámci projektu APIV a zejména pak personálních změn v projektu IKAP. Při plnění termínů pak nebylo kapacitně možné zrealizovat konferenci v požadované kvalitě v blízkosti Prahy nebo přímo v Praze. Zdůvodnil to nedostatečným časem na přípravu a částečně i opětovnými žádostmi o administrativní úpravy spojené s vedením projektu APIV a metodickým řízením ostatních projektů.

3.           Zdůvodnění proč nebyla zorganizována volební členská schůze.

- Svolání členské schůze mělo být dle dřívějších ujednání pevně spjato s pořádáním České národní konference a z výše uvedených důvodů nebylo možné konferenci zrealizovat. Z toho důvodu byla i členská schůze přesunuta na termín konání národní konference, tedy 20. – 22. 5. 2020.

- Tomáš Vyhlídal jakožto člen ČAAPA již dříve upozorňoval na fakt, že dosud nebyla uspořádána volební členská schůze.

- Výkonný výbor spolku si uvědomuje, že jeho tradiční mandát již byl ukončen a jeho další pokračování je jen po dobu nezbytně nutnou. Výkonný výbor se vyjádřil jednoznačně tak, že nebude činit žádné zásadní kroky. Z organizačních důvodů bude zabezpečovat financování pouze vyloženě nezbytných kroků, které vyplývají ze zákona nebo stanov sdružení či směrnic.

4.           Návrh na urychlené řešení svolání členské schůze jako součást České národní konference v roce 2020.

- bylo potvrzeno!

Ve Velkých Losinách, dne 22. 11.

Zápis provedla Eva Kacanu

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500