Termín: 12. – 14. 10. 2018

Místo jednání: Chlum u Třeboně (Alešův Dvůr)

U příležitosti konání semináře Integrace jiná cesta – zdraví a workshopu zaměřeném na metodiku letních outdoor aktivit v APA.

Přítomni fyzicky: Ondřej Ješina, Eva Kacanu, Radka Čiháková

Přítomni on-line: Martin Kudláček

Program schůzky:

1.           Zhodnocení dosavadní činnosti a řešení změn ve vztahu k připravovaným legislativním změnám.

- byl projednán plán napojení pokračujících aktivit projektů FTK, CUOK a FTVS.

- byla podpořena snaha předsedy o realizaci kulatého stolu na půdě Veřejného ochránce Ombudsmana.

- tlak na řešení klíčových otázek s MŠMT až posléze.

2.           Řešení financování a harmonogramu vydávání časopisu APA v teorii a praxi.

- byly vydefinovány opakované problémy s dodržením harmonogramu vydávání časopisu APA v teorii a praxi.

- byla přijata informace, že 6 čísel časopisu bude součástí Resource packu po skončení projektů v druhé polovině roku 2020.

3.           Kontinuita seminářů Integrace jiná cesta a konferencí vs. možnosti financování.

- s ohledem na možnost spolufinancování seminářů a konferencí se strany výše uvedených projektů ve výzvě APIV a IKAP je vhodné porušit plánovaný harmonogram.

4.           Zvážení svolání členské schůze v květnu 2019 nebo jako součástí rozšířené konference paralelně z konferencí pořádanou FTVS v Praze.

- bylo rozhodnuto, že výkonný výbor vyčká přání a vyslyší případné podněty členů spolku pro svolání členské schůzce v dříve plánovaném termínu – květen 2019.

- v případě, že nebude vyvinut tlak na svolání členské schůzce, budeme preferovat svolání členské schůze v říjnu či listopadu 2019 dle termínu plánované konference FTVS a paralelně s tím by se uspořádala Česká národní konference společně se členskou schůzí, jak je zvykem.

V Chlumu u Třeboně dne 14. 10. 2018

Zápis provedla: Eva Kacanu

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500