Zdůvodnění nekonání České národní konference APA a členské schůze ČAAPA v termínu 22. 5. 2020

Prohlášení předsedy ČAAPA Ondřeje Ješiny:

Z důvodu mimořádné epidemiologické situace, nouzového stavu a období těsně po těchto opatření, bylo nemožné dostát plánům o pořádání konference členské schůzce v prezenční formě. Přes všechny problémy týkající se pravidel financování a administrace projektů, z nichž projekt FTK UP má financovat ze 100 % náklady této akce, se však podařilo finanční krytí přesunout na podzimní období.

Původní termín plánované členské schůze: 22. 5. 2020

Prohlašuji, že pokud budou podmínky ztížené a nebude možné konferenci tradičním prezenčním způsobem zrealizovat, zorganizuje výkonný výbor členskou schůzi prostřednictvím online technologií a platforem, protože již není možné dále udržovat stav vedení spolku bez reálného mandátu.

V případě online členské schůze proběhne volební část elektronicky viz níže:

Firmám a spolkům v těchto situacích pomáhá zákon zvaný lex covid justice.
„Po dobu trvání mimořádného opatření zavádí možnost rozhodovat formou mimo
zasedání shromáždění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy. Nebude tedy nutné
čekat na shromáždění, které je neusnášeníschopné a dnes především nesvolatelné“
vysvětluje Michal Klusák, advokát a hlavní partner Klusák Advokátní Kancelář – Law
Firm.

Plánovaný termín pro členskou schůzi v prezenční nebo online formě: 13. 11. 2020 !!!

 

V Olomouci dne 20. 5. 2020                                     Ondřej Ješina    

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500