Zápis ze členské schůze dne 19. 5. 2017

Počet účastníků: 20

 1. 1.Shrnutí krátkodobých a střeZápis ze členské schůze dne 19. 5. 2017

Počet účastníků: 20

 1. 1.Shrnutí krátkodobých a střednědobých cílů (Ješina).

 

Ješina shrnul v zaslaném e-mailu všem členům ČAAPA. Zároveň odkázal na jednotlivé příspěvky právě skončené konference. Abstrakty z konference budou do 2 týdnů zavěšeny na stránkách www.pohybazdravi.upol.cz . Ješina zajistí jejich přelinkování na stránkách www.caapa.cz a www.apa.upol.cz .

 

 1. 2.Informace o časopise APA v teorii a praxi (Wittmannová).

 

Ješina a Witmannová vysvětlili změny smlouvy z databází EBSCO. Byla diskutována pravidla financování, včetně nejasností při zavěšování příspěvků na EBSCO. Witmannová potvrdila snahu o rozšíření i do některých dalších databází a šíření informací s limity (zejména ERIH + vyžaduje příspěvky i z jiného pracoviště, než vydavatel). Oficiální vydavatel je FTK UP v Olomouci ve spolupráci s ČAAPA. Ješina zopakoval, že se od členů odborné rady očekává alespoň jeden článek do recenzované sekce za dobu 4 let (trvání mandátu). Aktuální mandát je od 2015 – 2019.

 

 1. 3.Zpráva o připravované konferenci na půdě FTVS (tým FTVS).

Vařeková a Daďová informovali o připravované konferenci "APA through the lifespan" 22. 9. 2017 na UK FTVS. Organizátoři garantují zvýhodněné poplatky pro členy ČAAPA. Ješina upozornil na relativně velké množství společných akcí a prezentoval snahu o harmonogram takovýchto setkávání, který by respektoval periodicitu jedna konference za 2 roky. V letech, kdy se nepořádají konference by bylo možné pořádat semináře integrace jiná cesta.

 

 

 1. 4.Zpráva o spolupráci FSpS a ČHSO (Válková).

Válková informovala o celostátním projektu, jehož nositelem je ČHSO a pracovníky někteří členové ČAAPA.

 

 

 1. 5.Přestavení projektu KLIKO, jehož je ČAAPA nefinančním partnerem a zapojení členů ČAAPA (Ješina a vybraní členové projektu KLIKO).

Ješina představil základní kontury projektu „KLIKO“ a zapojení ČAAPA jako nefinančního partnera projektu. Součástí projektu jsou i pracoviště členů ČAAPA – Plzeň a Ústí nad Labem. Zapojeni jsou někteří další členové ČAAPA.

 

 1. 6.Zpráva o projektech APIV a úspěšnosti hodnocení předložených projektů FTK a v kooperaci i FTVS. Projekty v celkové výši přes 35 mil. Představení plánů zapojení jednotlivých členů (Ješina, Daďová).

Ješina a Daďová informovali o stavu hodnocení projektů ve výzvě APIV. Oba projekty mají reálnou šanci na financování a řešení v příštích 3 letech. Ješina prezentoval, že členové ČAAPA budou v maximální možné míře zapojeni a finančně ohodnocení při řešení projektu. Zároveň bude vypsáno až 9 nových pracovních míst. FTK bude toto řešit standardními výběrovými řízeními.

 

 1. 7.Zpráva o projektu UP, jehož součástí je nový studijní obor Psychomotorický terapeut (Kudláček, Ješina).

Součástí schváleného projektu UP je i nový obor Psychomotorický terapeut, který bude kromě jiného obsahovat státnicový modul APA. Obor je připraven jako navazující na obory fyzioterapie a ergoterapie. Další jednání bude součástí projektu. Snahou bude etablování oboru jako nelékařského zdravotního.

 

 1. 8.Zpráva o zakomponování oblasti APA v nařízení vlády týkající se budoucí akreditace oborů v programu TV a sport.

Ješina prezentoval novinky ve vztahu k APA v dokumentu Příloha k nařízení vlády č. 275/2016 Sb. Vymezení oblastí vzdělávání. APA je společně se zdravotní TV nedílnou součástí všech v budoucnu akreditovaných „oborů či specializací“ ve vzdělávacím programu TV a sport. I dál mezi kompetencemi a uplatněním absolventům se nově objevují otázky inkluze, modifikací a APA.

 

 1. 9.Výzva ke spolupráci na krajské úrovni ve vztahu k nové pracovní pozici metodik pohybové gramotnosti - konzultant APA.

Ješina vyzval ke sledování počínání Olomouckého kraje, odboru školství, sportu a kultury, který si na příští období 3 let dal jako jednu z priorit podporu ATV. Pokud se vše vydaří dle příslibu a plánů, pak by po skončení tohoto období měli členové ČAAPA na úrovni svých regionů naplnit know-how ze spolupráce FTK a Olomouckého kraje na své regionální úrovni. V tuto chvíli se jedná o 6 nových pracovních pozic (1 koordinační metodik a 5 „řádových“ konzultantů APA).

 

10. Diskuse

 

Zápis provedl 22. 5. 2017 v Olomouci                                                                    Ondřej Ješinadnědobých cílů (Ješina).

 

Ješina shrnul v zaslaném e-mailu všem členům ČAAPA. Zároveň odkázal na jednotlivé příspěvky právě skončené konference. Abstrakty z konference budou do 2 týdnů zavěšeny na stránkách www.pohybazdravi.upol.cz . Ješina zajistí jejich přelinkování na stránkách www.caapa.cz a www.apa.upol.cz .

 

 1. 2.Informace o časopise APA v teorii a praxi (Wittmannová).

 

Ješina a Witmannová vysvětlili změny smlouvy z databází EBSCO. Byla diskutována pravidla financování, včetně nejasností při zavěšování příspěvků na EBSCO. Witmannová potvrdila snahu o rozšíření i do některých dalších databází a šíření informací s limity (zejména ERIH + vyžaduje příspěvky i z jiného pracoviště, než vydavatel). Oficiální vydavatel je FTK UP v Olomouci ve spolupráci s ČAAPA. Ješina zopakoval, že se od členů odborné rady očekává alespoň jeden článek do recenzované sekce za dobu 4 let (trvání mandátu). Aktuální mandát je od 2015 – 2019.

 

 1. 3.Zpráva o připravované konferenci na půdě FTVS (tým FTVS).

Vařeková a Daďová informovali o připravované konferenci "APA through the lifespan" 22. 9. 2017 na UK FTVS. Organizátoři garantují zvýhodněné poplatky pro členy ČAAPA. Ješina upozornil na relativně velké množství společných akcí a prezentoval snahu o harmonogram takovýchto setkávání, který by respektoval periodicitu jedna konference za 2 roky. V letech, kdy se nepořádají konference by bylo možné pořádat semináře integrace jiná cesta.

 

 

 1. 4.Zpráva o spolupráci FSpS a ČHSO (Válková).

Válková informovala o celostátním projektu, jehož nositelem je ČHSO a pracovníky někteří členové ČAAPA.

 

 

 1. 5.Přestavení projektu KLIKO, jehož je ČAAPA nefinančním partnerem a zapojení členů ČAAPA (Ješina a vybraní členové projektu KLIKO).

Ješina představil základní kontury projektu „KLIKO“ a zapojení ČAAPA jako nefinančního partnera projektu. Součástí projektu jsou i pracoviště členů ČAAPA – Plzeň a Ústí nad Labem. Zapojeni jsou někteří další členové ČAAPA.

 

 1. 6.Zpráva o projektech APIV a úspěšnosti hodnocení předložených projektů FTK a v kooperaci i FTVS. Projekty v celkové výši přes 35 mil. Představení plánů zapojení jednotlivých členů (Ješina, Daďová).

Ješina a Daďová informovali o stavu hodnocení projektů ve výzvě APIV. Oba projekty mají reálnou šanci na financování a řešení v příštích 3 letech. Ješina prezentoval, že členové ČAAPA budou v maximální možné míře zapojeni a finančně ohodnocení při řešení projektu. Zároveň bude vypsáno až 9 nových pracovních míst. FTK bude toto řešit standardními výběrovými řízeními.

 

 1. 7.Zpráva o projektu UP, jehož součástí je nový studijní obor Psychomotorický terapeut (Kudláček, Ješina).

Součástí schváleného projektu UP je i nový obor Psychomotorický terapeut, který bude kromě jiného obsahovat státnicový modul APA. Obor je připraven jako navazující na obory fyzioterapie a ergoterapie. Další jednání bude součástí projektu. Snahou bude etablování oboru jako nelékařského zdravotního.

 

 1. 8.Zpráva o zakomponování oblasti APA v nařízení vlády týkající se budoucí akreditace oborů v programu TV a sport.

Ješina prezentoval novinky ve vztahu k APA v dokumentu Příloha k nařízení vlády č. 275/2016 Sb. Vymezení oblastí vzdělávání. APA je společně se zdravotní TV nedílnou součástí všech v budoucnu akreditovaných „oborů či specializací“ ve vzdělávacím programu TV a sport. I dál mezi kompetencemi a uplatněním absolventům se nově objevují otázky inkluze, modifikací a APA.

 

 1. 9.Výzva ke spolupráci na krajské úrovni ve vztahu k nové pracovní pozici metodik pohybové gramotnosti - konzultant APA.

Ješina vyzval ke sledování počínání Olomouckého kraje, odboru školství, sportu a kultury, který si na příští období 3 let dal jako jednu z priorit podporu ATV. Pokud se vše vydaří dle příslibu a plánů, pak by po skončení tohoto období měli členové ČAAPA na úrovni svých regionů naplnit know-how ze spolupráce FTK a Olomouckého kraje na své regionální úrovni. V tuto chvíli se jedná o 6 nových pracovních pozic (1 koordinační metodik a 5 „řádových“ konzultantů APA).

 

10. Diskuse

 

 

Zápis provedl 22. 5. 2017 v Olomouci                                                                    Ondřej Ješina

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500