1. 1.Prof. Válková shrnula projekt Speciálních olympiád poda1.Prof. Válková shrnula projekt Speciálních olympiád podaný na FSpS MU Brno.

 

Hlasování ohledně možnosti pasivní účasti Mgr. Tomáše Zelenky na schůzi.

Počet přítomných členů: 19

 

17 pro

1 proti

1 se zdržel hlasování


2.Hlasování ohledně shrnutí programu schůze

19 pro

0 proti

0 se drželo hlasování

 

  1. 3.

Byl přednesen cíl asociace.

APA v praxi:        Vztahují se otázky, zda je monitorovaná databáze účastníků ZTV.

Daří se zasíťovávat pracoviště, respektive spolupráce asociace se stávajícími pracovišti.

Někdy školy bojují o svou originalitu.

Složité je navázat spolupráci v personální komunikaci a společné organizační práci v oblasti APA.

                             Problém je v informovanosti vedení škol.

Možnost vzniku „APA mapy“ – detailní zobrazení všech fungujících sdružení a institucí, zadávání závěrečných prací skrz kraje; databáze, která je vizuálně zajímavá.

Členská základna – výrazný nárůst – více, jak 100 lidí, včetně lidí praxe, nejen akademiků

Vysokoškolská studia jsou na vzestupu, málo možností CŽV (celoživotního vzdělávání) v APA.

Projekty – v uplynulém bylo mnoho národních i nadnárodních projektů. V současné době čekáme na výzvy, aby se mohlo do projektů zapojit co nejvíce organizací.

Časopis – snaha o komplexní přehled a sdílení příkladů dobré praxe. Podpořit všechny zájemce o publikaci v recenzované části, např. kvalitních Bc. A Mgr. prací. Z pohledu etiky a copyrightu je otázkou, zda je či není možné publikovat již vydaný článek. Pouze článek, kde se neřeší copyright. Oficiální vydavatel je FTK, která položí dotaz na etickou komisi ohledně etiky a copyrightu při publikování již vydaného článku do jiného odborně zaměřeného časopisu, který se volně nedostane mezi širokou veřejnost. Byl položen dotaz ohledně nabídky rozesílání časopisu v tištěné formě nebo v pdf.

Na FTVS UK v Praze mají časopis Tělesná výchova a sport, který jde pouze mezi odborníky učitelských směrů. Články APA se tam v současné době neobjevují. Bude snaha obnovit,  pomocí redakční rady,  cíleně publikování odborných článků v tomto časopisu.

Za dobu 4let bylo vydáno mnoho knih a metodických materiálů.

Semináře a konference – spolufinancování z ČAAPA

Finanční zpráva – zhodnocení finančních prostředků za uplynulé období

 

Během schůze odešli 4 účastníci z časových důvodů.

 

4.Volba výkonného výboru a revizní komise

Představení kandidátů do  výkonného výboru a revizní komise.

Hlasování o způsobu hlasování „unblock“:       15členů pro

                                                                            0 proti

                                                                            0 se zdrželo

 

Volba revizní komise.

Do revizní komise se nahlásil Rostislav Čichoň.

Hlasování o nahrazení místa v revizní komisi:  14 pro

                                                                            0 proti

1 se zdržel

 

Volba  do výkonného výboru

Hlasování pro členy výkonného výboru:           15hlasů

                                                                            0 proti

                                                                            0 se zdrželo

Do nového výkonného výboru zvoleni:

Alina Petr

Bartoňová Radka

Ješina Ondřej

Kacanu Eva

Kudláček Martin

Musálek Petr

Vyskočil Tomáš

 

Proběhla diskuse nad zapojením nově zvolených členů výkonného výboru. Přednesení návrhu pozic ve výkonném výboru bude stejné jako v předešlém období. Na pozici tajemníka dle návrhu vystřídá Martin Kudláček Hanu Válkovou.                                                       


5.Přednesení úprav stanovohledem na nové legislativní normy.

Snaha o nepřejmenování názvu na spolek.

Upřesnění změn ve stanovách.

Hlasování o změně stanov:         15 pro

0 proti

0 se drželo hlasování

 

  1. 6.Různé

Větší propojení projektů, nedaří se zapojit praktiky do dění asociace.

Plán do dalších 4 let – větší zapojení praktiků a případně jejich podpora. Najít možnost jak je motivovat.

Akademičnost většiny členů může být negativum i pozitivum vhledem k lidem „z praxe“.

Jeden z příštích plánů asociace je vymyslet systém závěrečných prací, knih, článků do společné databáze. V dnešní době je většina materiálů v elektronické podobě, je možnost vložit „přelink“ na umístění práce ne webu.

 

Vydefinování nově vznikající pozice pohybového terapeuta vzhledem k vyhlášce a možnosti jeho uplatnění v oboru.

 

Příští schůze ČAAPA proběhne v rámci mezinárodní konference EUCAPA (červen 2016), která se bude konat v Olomouci.

 

 

Zapsala: Jana Sklenaříková, Olomouc, 10.4. 2015ný na FSpS MU Brno.

 

Hlasování ohledně možnosti pasivní účasti Mgr. Tomáše Zelenky na schůzi.

Počet přítomných členů: 19

 

17 pro

1 proti

1 se zdržel hlasování


2.Hlasování ohledně shrnutí programu schůze

19 pro

0 proti

0 se drželo hlasování


3. Shrnutí - 4roky fungování ČAAPA ve zkratce

Byl přednesen cíl asociace.

APA v praxi:        Vztahují se otázky, zda je monitorovaná databáze účastníků ZTV.

Daří se zasíťovávat pracoviště, respektive spolupráce asociace se stávajícími pracovišti.

Někdy školy bojují o svou originalitu.

Složité je navázat spolupráci v personální komunikaci a společné organizační práci v oblasti APA.

                             Problém je v informovanosti vedení škol.

Možnost vzniku „APA mapy“ – detailní zobrazení všech fungujících sdružení a institucí, zadávání závěrečných prací skrz kraje; databáze, která je vizuálně zajímavá.

Členská základna – výrazný nárůst – více, jak 100 lidí, včetně lidí praxe, nejen akademiků

Vysokoškolská studia jsou na vzestupu, málo možností CŽV (celoživotního vzdělávání) v APA.

Projekty – v uplynulém bylo mnoho národních i nadnárodních projektů. V současné době čekáme na výzvy, aby se mohlo do projektů zapojit co nejvíce organizací.

Časopis – snaha o komplexní přehled a sdílení příkladů dobré praxe. Podpořit všechny zájemce o publikaci v recenzované části, např. kvalitních Bc. A Mgr. prací. Z pohledu etiky a copyrightu je otázkou, zda je či není možné publikovat již vydaný článek. Pouze článek, kde se neřeší copyright. Oficiální vydavatel je FTK, která položí dotaz na etickou komisi ohledně etiky a copyrightu při publikování již vydaného článku do jiného odborně zaměřeného časopisu, který se volně nedostane mezi širokou veřejnost. Byl položen dotaz ohledně nabídky rozesílání časopisu v tištěné formě nebo v pdf.

Na FTVS UK v Praze mají časopis Tělesná výchova a sport, který jde pouze mezi odborníky učitelských směrů. Články APA se tam v současné době neobjevují. Bude snaha obnovit, pomocí redakční rady, cíleně publikování odborných článků v tomto časopisu.

Za dobu 4let bylo vydáno mnoho knih a metodických materiálů.

Semináře a konference – spolufinancování z ČAAPA

Finanční zpráva – zhodnocení finančních prostředků za uplynulé období

 

Během schůze odešli 4 účastníci z časových důvodů.


4.Volba výkonného výboru a revizní komise

Představení kandidátů do výkonného výboru a revizní komise.

Hlasování o způsobu hlasování „unblock“:       15členů pro

                                                                            0 proti

                                                                            0 se zdrželo

 

Volba revizní komise.

Do revizní komise se nahlásil Rostislav Čichoň.

Hlasování o nahrazení místa v revizní komisi:  14 pro

                                                                            0 proti

1 se zdržel

 

Volba do výkonného výboru

Hlasování pro členy výkonného výboru:           15hlasů

                                                                            0 proti

                                                                            0 se zdrželo

Do nového výkonného výboru zvoleni:

Alina Petr

Bartoňová Radka

Ješina Ondřej

Kacanu Eva

Kudláček Martin

Musálek Petr

Vyskočil Tomáš

 

Proběhla diskuse nad zapojením nově zvolených členů výkonného výboru. Přednesení návrhu pozic ve výkonném výboru bude stejné jako v předešlém období. Na pozici tajemníka dle návrhu vystřídá Martin Kudláček Hanu Válkovou.                                                        

  1. 5.Přednesení úprav stanovohledem na nové legislativní normy.

Snaha o nepřejmenování názvu na spolek.

Upřesnění změn ve stanovách.

Hlasování o změně stanov:         15 pro

0 proti

0 se drželo hlasování

6.Různé

Větší propojení projektů, nedaří se zapojit praktiky do dění asociace.

Plán do dalších 4 let – větší zapojení praktiků a případně jejich podpora. Najít možnost jak je motivovat.

Akademičnost většiny členů může být negativum i pozitivum vhledem k lidem „z praxe“.

Jeden z příštích plánů asociace je vymyslet systém závěrečných prací, knih, článků do společné databáze. V dnešní době je většina materiálů v elektronické podobě, je možnost vložit „přelink“ na umístění práce ne webu.

 

Vydefinování nově vznikající pozice pohybového terapeuta vzhledem k vyhlášce a možnosti jeho uplatnění v oboru.

 

Příští schůze ČAAPA proběhne v rámci mezinárodní konference EUCAPA (červen 2016), která se bude konat v Olomouci.

 

 

Zapsala: Jana Sklenaříková, Olomouc, 10.4. 2015

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500