Zápis z II. valné hromady České asociace aplikovaných pohybových aktivit

Termín: 20. 5. 2011

Účastníci schůze: Ješina, Kornatovská, Wittmannová, Krejčí, Kudláček, Musálek, Válková, Bartoňová, Kopecká, Václavková, Holzer, Kacanu, Rybová, Kučera, Ahmetašević, Petřvalský, Vyhlídal, Nevrkla, Janečka

1. Rekapitulace dosavadní práce sdružení a návrhy na optimalizaci dalšího fungování.

Ondřej Ješina pověřený vedením valné hromady rekapituloval dosavadní činnost sdružení (viz příloha). Byl představen stav týkající se odstoupení všech členů výkonného výboru a potřeba uskutečnit nové volby. Bylo představeno logo, zkratka sdružení a anglický ekvivalent. Jan Nevrkla vyvolal diskusi nad užitím termínu aplikovaný (vs. modifikovaný, přizpůsobený, adaptovaný) a nad zkratkou ČAAPA (vs. ČAPA). Valná hromada po argumentaci prof. Válkové (aktuální tajemnice sdružení a vedoucího odborné rady) souhlasila se zkratkou ČAAPA i termínem „aplikované“.

2. Vytyčení si krátkodobého a střednědobého plánu sdružení a očekávání při řešení klíčových témat.

Ondřej Ješina představil plány sdružení, které vzniklo jako návrh dosavadního výkonného výboru (resp. práce předsedy Dana Kubíka a hospodáře Ondřeje Ješiny a konzultací s ostatními členy výkonného výboru a sdružení). Byl představen plán plnění jednotlivých úkolů místopředsedů (vše viz příloha). Po připomínkách jednotlivých členů byl plán upraven tak, aby mohl být návrh předán k hlasování. Členové valné hromady navrhli kandidáty do výkonného výboru. Členové sdružení byli seznámeni s členskými poplatky ve výši 200,- i s benefity vyplývajícími z členství ve sdružení (2 x časopis APA v teorii a praxi, účast na semináři Integrace jiná cesta zdarma, sleva při účasti na České národní (či mezinárodní) konferenci aplikovaných pohybových aktivit, účast na Karnevalu APA aneb roztancujme bariéry zdarma).

Hlasování o veřejném způsobu hlasování – jednomyslně pro

Hlasování o hlavních směrech sdružení – jednomyslně pro; byly odsouhlaseny hlavní směry sdružení (viz příloha).

Hlasování o vstoupení do EUFAPA – 18 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.

Hlasování o prodloužení mandátu výkonného výboru a odborné rady na 4 roky – jednomyslně pro; současně s tím byl nový mandát stanoven od května 2011 do května 2015.

Hlasování o složení výkonného výboru:

Předseda – Ondřej Ješina (18 pro, 1 se zdržel)

Místopředseda sport – Petr Alina (19 pro)

Místopředseda rekreace – Petr Musálek (18 pro, 1 se zdržel)

Místopředseda tělesná výchova – Radka Bartoňová (18 pro, 1 se zdržel)

Místopředseda komplexní rehabilitace – Tomáš Vyskočil (17 pro, 2 se zdrželi)

Hospodář – Eva Kacanu (17 pro, 2 se zdrželi)

3. Diskuse a různé.

Diskuse nad možnými přispěvovateli do časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi a nad možnými členy odborné rady sdružení.

 

Součástí zápisu je i příloha – Prezentace na valné hromadě sdružení

 

V Olomouci dne 1. 6. 2011                                                  Ondřej Ješina

 

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500