Zápis ze zakládající schůze České asociace aplikovaných pohybových aktivit

Účastníci schůze: Ondřej Ješina, Dan Kubík, Adnan Ahmetašević, Tomáš Vyhlídal, Roman Herink, Tomáš Vyskočil, Martin Kudláček, Hana Válková

Nepřítomni: Zbyněk Janečka, Ladislav Bláha

1.      Úvod a přednesení programu.

Ondřej Ješina uvedl zakládající schůzi sdružení a přednesl návrh programu. 

2.      Představení stanov a případných změn stanov.

Ondřej Ješina představil stanovy a poukázal na některé chyby, které je nutné vyřešit po zvolení výkonného výboru. 

3.      Hlasování o změně stanov – 3 vs. 4leté období Výkonného výboru.

Proběhlo hlasování o změně období Výkonného výboru a zároveň byl dohodnut termín na zaslání žádosti o změny. Jako termín byl dohodnut podzim 2010.

4.      Návrh kandidátky výkonného výboru.

Ondřej Ješina přednesl kandidátní listinu výkonného výboru (viz příloha č. I). 

5.      Valná hromada jednomyslně schválila členy Výkonného výboru.

6.      Hlasování o složení výkonného výboru.

Výkonný výbor zvoil složení Výkonného výboru (viz příloha č. II). 

7.      Přednesení krátkodobých a střednědobých plánů.

Dan Kubík přednesl krátkodobé a střednědobé cíle. Mezi krátkodobé patří především spoluúčast na vydávání časopisu APA v teorii a praxi, aktivní vystupování pro propagaci ČAAPA na seminářích a konferencích, podpora spolupráce s dalšími subjekty, vytvoření vnitřního řádu. Spoluorganizace 1. Národní konference v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Mezi střednědobé pak práce jednotlivých místopředsedů na rozvoji svých oblastí v praxi i teorii. Podpora činností Centra aplikovaných pohybových aktivit jako jedné z výkonných složek spolupracující s ČAAPA. Jmenovitě:

Eva Prokešová – podpora časopisu, podpora konceptu APA na FTVS.

Roman Herink – podpora vytváření strategických plánů s účastí APA.

Tomáš Vyskočil – podpora infuze APA do trenérských licencí jednotlivých sportů. 

Petr Musálek – snaha o propojení oblasti rehabilitace a APA, garance praktické sekce na semináři Integrace jiná cesta V jako součásti „Konfererence APA“. 

8.      Úkoly pro předložení vnitřního řádu. 

•sepsání vnitřního řádu pro placení příspěvků.

•taxativně vymezit počet ze sféry praktické a akademické.

•minimálně dva roky musí být ve sdružení, aby mohl být zvolen do výkonného výboru.

9.      Různé. 

I.Olomouci dne 2. 11. 2009                                                 Zápis provedl Ondřej Ješina

Příloha č. I

Kandidátní listina výkonného výboru. 

Eva Prokešová (Praha)

Roman Herink (Zlín)

Tomáš Vyskočil (Olomouc)

Petr Musálek (Ostrava)

Ondra Ješina (Olomouc)

Dan Kubík (Praha)

 

Příloha č. II

Složení Výkonného výboru na základě hlasování Výkonným výborem.

a) předseda – Dan Kubík (Praha)

b) 1. místopředseda – oblast tělesné výchovy – Eva Prokešová (Praha)

c) 2. místopředseda – oblast volnočasových aktivit – Roman Herink (Zlín)

d) 3. místopředseda – oblast sportu – Tomáš Vyskočil (Olomouc)

e) 4. místopředseda – oblast komplexní rehabilitace s využitím APA – Petr Musálek (Ostrava)

b) hospodář – Ondra Ješina (Olomouc)

c) tajemník – zástupce odborné rady – Hana Válková (Olomouc)

Kandidáti do Odborné rady: 

Hana Válková

Martin Kudláček

Zbyněk Janečka

Ladislav Blaha

 

V Olomouci dne 2. 11. 2009 

 

 

 

Kategorie: Zápisy

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500