Bod 1: Členská přihláška a přijetí člena

Přihláška za člena ČAAPA je vyhotovena ve dvou variantách: Tištěná (textový dokument) a elektronická přihláška. Řádně vyplněnou přihlášku podává uchazeč na adresu hospodáře ČAAPA. Hospodář zkontroluje zda má přihláška všechny povinné náležitosti. Hospodářovou povinností je vést evidenci členů. Informovat Výkonný výbor o nových žádostech. Výkonný výbor musí nadpoloviční většinou schválit žádost o členství. Žadatel se stává členem ČAAPA zpětně k datu podání žádosti. Hospodář má povinnost seznam žadatelů zaslat Výkonnému výboru nejpozději 14 dní od podání žádosti nebo jej zveřejnit na webových stránkách. Členové Výkonného výboru mají právo nepřijmout členství nového člena zasláním emailu hospodáři do 14 dní od uveřejnění. Hlasování se provádí dle bodu 2 Organizační směrnice 1-21102010.

 

Bod 2: Elektronické hlasování

Elektronické hlasování je plnohodnotná rozhodovací forma zastupující hlasování Výkonného výboru při jeho zasedání. Využívá v případech kdy není očekávána diskuse k danému hlasování. Za správný chod hlasování zodpovídá Hospodář. Toto schvalování se provádí elektronickou formou následovně: Hospodář zašle Hlasovací list všem členům Výkoného výboru. Ti mají za povinnost do čtyř pracovních dnů se k těmto žádostem vyjádřit a to vepsáním „ANO, souhlasím“ případně „NE nesouhlasím“ do Hlasovacího listu a zasláním spět na email hospodáře. Člen Výkonného výboru má právo vetovat hlasování a vyžádat si k danému bodu svolání schůze Výkonného výboru. Toto učiní emailem zaslaným v lhůtě pro hlasování Hospodáři který následne email hlasování přeruší a svolá Výkonný výbor.Neučiní-li  tak považuje se toto jako zdržení v hlasování. Hospodář po uplynutí doby pro vyjádření zašle všem členům e-mail s výsledkem hlasování.

 

Bod 3 Návrh na sestavení revizní komise

Předseda Revizní Kmise:

Revizní komisaři: Mgr. Tomáš Vyskočil a PhDr. Ondřej Glazar

O Komisařích hlasuje Výkonný výbor dle bodu 2. Organizační směrnice 1-21102010

 

Bod 4 Stanovení členského poplatku na období červen 2011 – červen 2012

Členský poplatek na toto období je stanovena na 200Kč za jednoho člena. U členství organizací je to pak 300 Kč.

 

Bod 5 Výhody členství v ČAAPA

Člen ČAAPA po zaplacení členského poplatku má nárok na slevu z registračního poplatku na konferencích (20 %) a zdarma účast na seminářích pořádaných ČAAPA. Na zlevněný vstup na Karneval APA, zdarma časopis Aplikované Pohybové Aktivity v teorii a praxi (2 čísla ročně).

A práva a povinnosti vyplývající ze stanov.

 

Zpracoval: Dan Kubík                                   V Olomouci 17. 3. 2011

Kategorie: Směrnice

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500