Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (dále jen APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí  "APA v teorii" vydávaný 2x ročně (kromě roku 2015, kdy bylo vydáno pouze jedno číslo) Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit. Od roku 2011 je indexován ve světové databázi EBSCO nebo Google Scholar.

Časopis vznikl se záměrem propagace aplikovaných pohybových aktivit (dále APA) jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a)  Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o  projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí.

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA. 

V neposlední řadě čtenáři naleznou také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.  

Časopis naleznete zde

 

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.
předseda redakční rady

 

Kategorie: Časopis

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500