Spolek je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob. Přestože spolek podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity.

Sídlem tohoto národního spolku, otevřeného i zahraničním členům, je Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, třída Míru 115, 771 11 Olomouc. Zakládajícími členy spolku jsou akademičtí pracovníci katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci a další osoby spjaté se studijním oborem aplikovaná tělesná výchova – Mgr. Ondřej Ješina, prof. PhDr. Hana Válková, CSc., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Bc. Dan Kubík a Mgr. Tomáš Vyskočil.

Cílem spolku je (Stanovy spolku ČAAPA, 2009):

a) Propagovat, podporovat a koordinovat odborná šetření ve spojení s uplatněním zkušeností z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) v praxi v České republice i Evropě a podporovat aplikace výzkumů v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný čas.
b) Zpřístupňovat informace a poznatky oblasti APA a praktické zkušenosti všem zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.
c) Podporovat národní i mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

Orgány spolku jsou valná hromada, výkonný výbor, revizní komise a odborná rada. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 18 let a spolek či jiná právnická osoba, která ctí stanovy, souhlasí s cíli a ostatními ustanoveními spolku.

Významným orgánem je odborná rada, která má lichý počet členů a jejím cílem je především zajištění odborné garance činností spolku. Odborná rada garantuje odborné výstupy spolku především v podobě časopiseckých článků, knih a dalších odborných či vědeckých výstupů, příspěvků na seminářích a konferencích. Členem může být pouze nositel titulu Ph.D., docent nebo profesor. Jedná se tedy o odborně-vědeckou jednotku spolku, která splňuje všechny charakteristiky vědecké společnosti.

 

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500